top of page

 השיעורים מועברים בזום או בבית התלמיד -

כל שיעור הינו באורך 60 דקות -

 יחס אישי וליווי לאורך כל הדרך עד למבחן הבגרות -

תרגול ע"י שיעורי בית הניתנים בסיום כל שיעור -

הכנה לבגרויות עפ"י החומר הנלמד בבתי הספר -

 

 קשר עם משרד החינוך ובתי הספר -

 

 ניתן לקיים שיעורים בקבוצות -

bottom of page